Filmen

Med fare for sitt eget liv, tok amatørfilmfotograf Kjell Karlsen opp film mens raskatastrofen utviklet seg. Også Knut Arne Singstad tok opp deler av de siste utglidningene. Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk laget en undervisningsfilm hvor klipp fra begge filmene er med. Filmen kan du se HER

Ønsker du å se hele Kjell Karlsens film fra rasdagen, kan du klikke på fila under:

Filmen er brukt med tillatelse fra Kjell Karlsen.