Historier fra Rissaraset

Ikke alle historiene om Rissaraset fikk plass i boka, og det vil stadig komme inn flere, også etter at boka er skrevet. Jeg vil derfor opprette en «minnebank» for historier og minner som omhandler raskatastrofen, som slik blir tatt vare på for ettertida. Har du lyst til å fortelle din historie?

Skriv den ned og send den til post@rissaraset.no,
eller ta kontakt på mob. 917 71 504 om du heller vil fortelle historien din muntlig. 
Du kan også ta kontakt gjennom kontaktskjemaet HER